Samenwerken 5.0

Ik heb de Amerikaanse verkiezingen gevolgd afgelopen weken. Omdat ik benieuwd was wat de Amerikanen zouden gaan doen. Of ze voor een tweede termijn Trump zouden gaan, of voor Biden zouden kiezen.

Het ziet er op dit moment naar uit dat Biden de race gewonnen heeft.
En ik zag een filmpje van hem dat me raakte.
Omdat het gaat over samenwerken.
Niet over óf Democraat óf Republikein.
Niet over goed of slecht.
Niet over wij en zij.

Het ging over samen.
Over elkaar helpen. Elkaar iets gunnen. ‘A fair chance’.
Over samen problemen oplossen.
Over samenwerken om het virus het hoofd te bieden.

Daar zit ook de kracht van ons mensen denk ik.

Dat we alleen heel veel kunnen en weten, maar dat we tot zoveel meer in staat zijn als we samenwerken. Dat we elkaar niet meer als concurrent zien, of denken in termen van wij en zij. Dat schiet allemaal niet op, hebben we wel gezien in onze menselijke geschiedenis. Tot aan genocides aan toe.

Nee, de kracht zit in samen.
Als we met zijn allen de dingen doen die nodig zijn, dan hebben we schonere lucht om in te ademen, dan helpen we elkaar. Dan lossen we samen problemen op. Omdat we dat kunnen.
En omdat dat moet.

Dus ik ben nu al blij met Biden.
Omdat hij mensen met elkaar wil verbinden.

Want dat zijn heel veel mensen een beetje kwijt, denk ik.
Het contact met zichzelf. Het contact met de realiteit.
Het contact met de ander.

Ik denk dat als we bewust werken aan het contact met onszelf, aan wat we echt denken en voelen en hier open en kwetsbaar over durven zijn, dat we dan ook de verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor ons gedrag. Voor dat wat we te doen hebben. En dat we de dingen gaan doen die helpend zijn. Waar we verder mee komen. Niet alleen als individu, maar als hele samenleving.

Want dan kunnen mensen nog zo hard schreeuwen als ze willen en schuldigen zoeken voor alles wat er mis is in de wereld, maar dan luistert er niemand meer.
Dan wordt er ook niet op ze gestemd. Dan vinden ze geen draagvlak voor hun loze uitspraken.

Ik begrijp wel waarom deze strategie nu nog werkt. Omdat het makkelijker is om je aandacht naar buiten te richten en je ontevredenheid over alles wat er mis is in je leven te projecteren op anderen, maar daarmee los je de problemen niet op. Sterker nog, je zaait alleen maar mee ontevredenheid en verdeeldheid. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet de weg is die we moeten opgaan.

We moeten onze aandacht naar binnen (leren) richten. Zodat we meer bewustzijn ontwikkelen op dat wat we doen en laten.
Zodat we grenzen beter leren voelen van onszelf en anderen.
Rust en aandacht kunnen creëren in ons leven.
Bewuste keuzes maken die goed zijn voor onszelf en onze hele planeet.

En daar zijn we zelf verantwoordelijk voor.
Dus laten we samenwerken om problemen op te lossen.
Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Te beginnen bij het (dreigende) lerarentekort.
En de uitval.
En bij een kwart van de beginnende leerkrachten die binnen 5 jaar het onderwijs weer verlaat.
De enorme werkdruk die er is in het onderwijs.
Goede leerkrachten die te kampen hebben met pittige groepen en lastig gedrag.
Kritische ouders die het beste willen voor hun kind(eren).

Daarom heb ik van de zomer de Academie voor ontspannen onderwijs opgericht.
Zodat onderwijsprofessionals samen met elkaar en hun leerlingen kunnen werken aan sociaal emotionele ontwikkeling, veiligheid, emotionele veerkracht, ontspannen leraarschap, rust en aandacht en nog veel meer.

In deze Academie heb je makkelijk toegang tot informatie, support en begeleiding, zodat je precies krijgt wat je nu nodig hebt.
(En tegelijkertijd je klas ook).

Want dit kunnen we niet alleen.
Dat blijkt wel uit de cijfers.

Dus laten we samen onze schouders onder ons onderwijs zetten.
En doen wat nodig is.
Zou je dit bericht willen delen met mensen die je kent die het onderwijs een warm hart toedragen? Dankjewel! Zo help jij ook mee aan een gezondere en gelukkigere samenleving!

En wil je meer weten?

Kijk dan op www.ikstaonderwijsadvies.nl/academievoorontspannenonderwijs

Download hier de gratis brochure.

 

En neem gerust contact met me op als je meer wil weten!

Geniet van alle mooie dingen deze week!

 

Groet,

Rixta

Over de schrijver
Reactie plaatsen