Burendag

Vandaag is het burendag.
Een initiatief om elkaar wat beter te leren kennen.
Om elkaar beter te begrijpen.
Om elkaar te helpen als iemand hulp nodig heeft.
Om om hulp te vragen als jet het nodig hebt.

Iemand helpen gaat ons vaak wel makkelijk af. Dat vinden we fijn en het geeft ons een goed gevoel.

Maar hoe zit het met hulp vragen?
Aan je vrienden, je familie, je collega’s?

Om jou te helpen als leerkracht wanneer je het even pittig hebt en je kunnen geven wat je nodig hebt (en dus ook je klas), heb ik de Academie voor ontspannen onderwijs opgericht.

En ook om jou te leren om hulp te vrágen, mocht je dit soms lastig vinden.
Omdat je misschien denkt dat je alles zou moeten weten en kunnen. Of dat je je afvraagt hoe anderen tegen jou aankijken als je je eigen problemen niet kan oplossen. Ik noem maar wat…

In deze academie kun je alles vinden wat je nodig hebt op het gebied van omgaan met lastig gedrag, groepsvorming en alles wat te maken heeft met (sociaal)emotionele veiligheid en veerkracht.

Omdat het nodig is. Omdat we ons niet kunnen permitteren dat nog meer leerkrachten uitvallen. Zeker nu.

Jij kunt ook iets doen om leerkrachten te helpen en te ondersteunen.
Deel dit artikel met iemand die je kent die het onderwijs een warm hart toedraagt.
Of zelf onderwijsprofessional is.

Heel erg bedankt alvast!

Meer weten?

Kijk voor meer info op www.ikstaonderwijsadvies.nl/academievoorontspannenonderwijs

 

Groet,

Rixta

Over de schrijver
Reactie plaatsen